Modelár odevov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Modelár odevov samostatne zhotovuje z nákresu návrhára odevov modely a vzory produktov a doplnkov odevnej alebo kožušníckej či klobučníckej výroby. Vytvára základný strih dámskych, pánskych alebo detských odevov či klobúkov pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08
7532003 - Modelár odevov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Modelár textilu, odevov, obuvi

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
veľkostné sortimenty
Špecifikácia:
Veľkostné sortimenty zaužívané v jednotlivých krajinách a oblastiach. Vedomosť zameraná na poznanie veľkostí a ich označovania v jednotlivých krajinách a oblastiach a ich vzájomný pomer.
4
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
4
odevné návrhárstvo
4
zhotovovanie strihov pre odevy
4
odevné technológie
4
strihová dokumentácia
Špecifikácia:
Ovládanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie.
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
materiály a polotovary v textilnej alebo odevnej výrobe
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
4
priemyselné šitie
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
4
práca so vzorom (raportom) u vzorovaného materiálu
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
4
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov podľa hodnôt z tabuliek výrobcu odevov
4
používanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie
4
konštruovanie strihových dielov a súčastí odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka, modelová úprava základného strihu
4
tvarovanie dielov odevov výstužovými materiálmi (žehlením a podlepovaním) a tvarovanie odevov poprípade žehlenie iných šitých výrobkov
4
stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
4
stanovovanie druhov polotovarov pre odevnú výrobu
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
4
posúdenie vhodnosti stanovených materiálov pre odevnú výrobu
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
4
ovládanie grafických programov v odevníctve
4
polohovanie vrchného, podšívkového a lepiaceho materiálu
4
práca so strihovými šablónami a ich polohovanie
4
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
3
branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
Špecifikácia:
Prípadne zisťovanie mier na zhotovovanie iných šitých výrobkov.
3
skúšanie rozpracovaných odevov na postavách a rozhodovanie o potrebných úpravách
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa