Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Modelár obuvi samostatne zhotovuje z nákresu návrhára obuvi konštrukciu zvršku a spodku obuvi určitého typu pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby. Pripravuje modelársku dokumentáciu pre jednotlivé vzory obuvi pre celý požadovaný veľkostný sortiment. Pripravuje a overuje podklady na vyhotovenie nových zariadení na výrobu obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Konštruktér obuvi
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08
7532005 - Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Modelár textilu, odevov, obuvi

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
4
metódy modelovania a konštrukcie dielcov
4
technológia výroby gumovej obuvi
Špecifikácia:
Výroba gumovej a koženej obuvi.
4
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
4
druhy, vlastnosti a chyby materiálov v kožiarskej výrobe
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
4
technologické postupy zhotovovania kožiarskych a obuvníckych výrobkov
4
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
4
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Špecifikácia:
druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
4
tvorba strihov, šablón a modelov
4
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
4
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
4
obsluha obuvníckych strojov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
4
konštruovanie základného vzoru zvršku obuvi podľa vytvorenej kópie kopyta a tvorba odvodených nových vzorov
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
4
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie nových vzorov obuvi s výstupmi pre tvorbu šablón, stupňovanie, cenové kalkulácie a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa