Umelecký krajčír

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký krajčír

Umelecký krajčír vykonáva ručné a strojové šitie, vyšívanie častí a kompletizovanie hotových odevných výrobkov.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08 7531005 - Umelecký krajčír
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Krajčír

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia vyšívania
 • stupeň EKR 3 priemyselné šitie
  Špecifikácia:
  Činnosť šičky.
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie scénických a krojových odevov
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie strihov pre odevy
 • stupeň EKR 3 žehliaca a fixačná technika
 • stupeň EKR 3 odevné stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 odevné návrhárstvo
 • stupeň EKR 2 odevné technológie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 nastavovanie strojov v šijacej dielni
 • stupeň EKR 3 dokončovanie modelu po skúške a žehlenie hotového výrobku
 • stupeň EKR 3 šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
 • stupeň EKR 3 žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov interiérového vybavenia
  Špecifikácia:
  Vrátane obsluhy príslušných strojov.
 • stupeň EKR 3 obsluha vysekávacích strojov a automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 3 ručné šitie
 • stupeň EKR 3 zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 podlepovanie a tepelné tvarovanie odevných výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie