Umelecký krajčír

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Umelecký krajčír vykonáva ručné a strojové šitie, vyšívanie častí a kompletizovanie hotových odevných výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08
7531005 - Umelecký krajčír
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba odevov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Krajčír

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia vyšívania
3
priemyselné šitie
Špecifikácia:
Činnosť šičky.
3
zhotovovanie scénických a krojových odevov
3
zhotovovanie strihov pre odevy
3
žehliaca a fixačná technika
3
odevné stroje a zariadenia
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
odevné návrhárstvo
2
odevné technológie
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavovanie strojov v šijacej dielni
3
dokončovanie modelu po skúške a žehlenie hotového výrobku
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
3
žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov interiérového vybavenia
Špecifikácia:
Vrátane obsluhy príslušných strojov.
3
obsluha vysekávacích strojov a automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe
3
ručné šitie
3
zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
3
podlepovanie a tepelné tvarovanie odevných výrobkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.