Krajčír (okrem umeleckého)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Krajčír (okrem umeleckého)

Krajčír (okrem umeleckého) vykonáva ručné a strojové šitie odevov a technickej konfekcie. Ručne alebo prostredníctvom automatizácie vyrezáva základný materiál, vykonáva práce pri medzioperačnom a konečnom žehlení, začisťuje výrobky. Obsluhuje vyšívací automat, lepiace stroje a vysokofrekvenčné zváracie stroje.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Výrobca odevov
Výrobca textilných a odevných doplnkov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08 7531001 - Krajčír (okrem umeleckého)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Krajčír

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 3 odevné technológie
 • stupeň EKR 3 priemyselné šitie
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
 • stupeň EKR 3 druhy pomocných materiálov
  Špecifikácia:
  Drobná príprava zahŕňa zipsy, gumy, keprovky, šnúrky, gombíky, spony, reflexy, popruhy, doplnky.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technika a technológia ručného a strojového šitia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie a tepelné tvarovanie textilných výrobkov
 • stupeň EKR 3 šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 podlepovanie dielov podľa druhu výrobku, použitej technológie a zariadenia
 • stupeň EKR 3 obsluha vysekávacích strojov a automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 3 nastavovanie strojov v šijacej dielni
 • stupeň EKR 3 žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov interiérového vybavenia
 • stupeň EKR 3 ručné šitie
 • stupeň EKR 3 vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie