Krajčír (okrem umeleckého)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Krajčír (okrem umeleckého) vykonáva ručné a strojové šitie odevov a technickej konfekcie. Ručne alebo prostredníctvom automatizácie vyrezáva základný materiál, vykonáva práce pri medzioperačnom a konečnom žehlení, začisťuje výrobky. Obsluhuje vyšívací automat, lepiace stroje a vysokofrekvenčné zváracie stroje.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Výrobca odevov
Výrobca textilných a odevných doplnkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08
7531001 - Krajčír (okrem umeleckého)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Krajčír

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
3
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
3
odevné technológie
3
priemyselné šitie
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
3
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
3
druhy pomocných materiálov
Špecifikácia:
Drobná príprava zahŕňa zipsy, gumy, keprovky, šnúrky, gombíky, spony, reflexy, popruhy, doplnky.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
3
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie a tepelné tvarovanie textilných výrobkov
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
3
podlepovanie dielov podľa druhu výrobku, použitej technológie a zariadenia
3
obsluha vysekávacích strojov a automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe
3
nastavovanie strojov v šijacej dielni
3
žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov interiérového vybavenia
3
ručné šitie
3
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.