Mechanik, opravár textilných a odevných strojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik, opravár textilných a odevných strojov opravuje, nastavuje a kontroluje technické zariadenia a strojné systémy textilnej alebo odevnej výroby. Demontuje a montuje stroje, diagnostikuje, kontroluje technický stav, identifikuje poruchy, prípadne vykonáva servisné prehliadky či poskytuje servis, opravuje a nastavuje motory, mechanické časti, energetické agregáty strojov a zariadení príslušného typu. Obsluhuje potrebné diagnostické prístroje a opravárenské zariadenie, priebežne kontroluje kvalitu práce a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Nastavovač textilných a odevných strojov
Zoraďovač textilných a odevných strojov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08
7233004 - Mechanik, opravár textilných a odevných strojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Výroba odevov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
3
odevné technológie
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technológia montáže, demontáže a opráv strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
3
metódy a postupy identifikácie porúch strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej výrobe
3
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení pre textilnú výrobu
3
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
3
vedenie technickej dokumentácie textilnej a odevnej výroby
3
vykonávanie technických skúšok v textilnej výrobe
3
nastavovanie strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
3
identifikovanie chýb na strojoch a zariadeniach v textilnej a odevnej výrobe
3
montáž a demontáž zariadení a strojov v textilnej a odevnej výrobe
3
obsluha diagnostických prístrojov a opravárenských zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa