Dizajnér obuvi

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Návrhár, dizajnér obuvi navrhuje nové konštrukčné riešenia obuvníckych výrobkov a vypracováva úplne nové modely a vzory obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Diplomovaný kožiarsky technik dizajnér
Návrhár výrobkov
Priemyselný dizajnér
Výtvarník kožiarskych výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08
2163003 - Návrhár, dizajnér obuvi
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Módny návrhár

Kompetencie

tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
6
navrhovanie kožených výrobkov
6
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
6
metódy modelovania a konštrukcie dielcov
6
anatómia, fyziológia nohy, biomechanika chôdze, chyby a choroby nôh a možnosti kompenzácie
5
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
5
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
4
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
4
technológia spracovania kožušín
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
navrhovanie dizajnu pre nové modely a vzory galantérnych výrobkov a obuvi
6
orientácia v nových módnych trendoch v obliekaní a obúvaní
6
tvorba nových vzorov obuvi, prototypov a nomenklatúrnych obuvníckych výrobkov, vrátane ďalších nových prípravkov pre výrobu obuvi
6
využívanie grafických programov v obuvníctve
5
orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
5
riadenie návrhárskych a konštrukčných prác v obuvníckej výrobe
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa