Odevný dizajnér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Návrhár odevov prostredníctvom kresby prináša nové modely odevov, navrhuje ich, a to na základe poznania a analýzy nových módnych trendov v oblasti strihových riešení a aktuálnych materiálov. Skúša vzorky odevov na figurínach alebo postavách a podľa potreby ich upravuje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Módny návrhár
Odevný dizajnér
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08
2163002 - Návrhár odevov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Módny návrhár

Kompetencie

tvorivosť (kreativita)
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
manuálna zručnosť
E
prezentovanie
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
odevné návrhárstvo
Špecifikácia:
Vysoká úroveň zvládnutia kresby, prehľad o danej cieľovej skupine, cit pre odhad pri výbere z aktuálnej ponuky strihových a materiálových trendov tak, aby bola uspokojená daná cieľová skupina. Schopnosť zosúladiť vlastnú predstavivosť s technologickými možnosťami výroby a potrebami cieľového trhu, technický a technologický background.
4
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
Špecifikácia:
Ovládanie technického kreslenia včítane kótovania, rozkresľovanie detailov výrobkov a špeciálnych prvkov.
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
Špecifikácia:
Ovládanie materiálov na základe ich zloženia, spôsobu a možností technologického spracovania.
4
materiály pre zhotovovanie dekorácií, druhy, vlastnosti, chyby a spôsoby spracovania
Špecifikácia:
Ovládanie širokej škály ozdobných materiálov, prúžkov, prámikov, štrasov, kamienkov a ozdôb.
4
druhy, vlastnosti a chyby kožušín
4
zhotovovanie strihov pre odevy
Špecifikácia:
Pochopenie strihovej konštrukcie kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
4
odevné technológie
Špecifikácia:
Pochopenie odevných technológií kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
4
zhotovovanie scénických a krojových odevov
4
história odevov
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
módne trendy v odevoch
Špecifikácia:
Neustále samovzdelávanie, prehľad v módnych trendoch odevov a sledovanie vývoja módnych trendov v oblasti odevov a textilných materiálov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
Špecifikácia:
Posudzovanie vo vzťahu k typu postavy, veku, regionálnym zvyklostiam, spoločenskému postaveniu a sociálnemu statusu atď.
4
voľba materiálu vhodného na zhotovovanie odevov
Špecifikácia:
Rozlíšenie vhodnosti materiálov podľa druhu odevu.
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
Špecifikácia:
Pochopenie tvorby technického nákresu a popisu vo vzťahu k tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky nakresliť a zhotoviť.
4
skúšanie rozpracovaných odevov na postave zákazníka a rozhodovanie o potrebných úpravách, prípadne skúšanie odevov pri úpravách a opravách
4
stanovovanie druhov polotovarov a galantérnych doplnkov pre odevné výrobky
4
navrhovanie vlastných podôb a úprav scénických kostýmov a krojov
4
návrh a ručné zhotovovanie prototypu dámskych spoločenských klobúkov, ozdôb a kvetín z textílií a iných materiálov
4
riadenie návrhárskych a konštrukčných prác v odevnom priemysle
Špecifikácia:
Zručnosť riadenia v prípade vedúceho pracovníka návrhárskeho tímu.
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
Špecifikácia:
Pochopenie odevných technológií a pracovných postupov kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
4
použitie výstužových materiálov
Špecifikácia:
Určenie dielov odevov, u ktorých je potrebné použitie výstužových materiálov (žehlením a podlepovaním).
4
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
3
branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa