Návrhár textilných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Návrhár tkanín navrhuje nové druhy textílií a vypracováva technickú dokumentáciu na ich zaradenie do textilnej výroby. Podľa predlôh alebo podľa vlastných výtvarných koncepcií, na základe poznania módnych trendov navrhuje a vyvíja nové typy a vzory tkanín po stránke väzobnej techniky, materiálov, či farieb. Zhotovuje prototypy a vzorky, skúša, posudzuje a upravuje ich. Spolupracuje na realizácii svojich návrhov v sériovej, priemyselnej alebo zákazkovej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Dessinatér tkanín a pletenín
Priemyselný dizajnér
Textilný dizajnér
Textilný výtvarník
Výtvarník textilných výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08
2163001 - Návrhár textilných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu
Módny návrhár

Kompetencie

samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
organizovanie a plánovanie práce
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
4
textilné návrhárstvo
4
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
4
technológia výroby textílií
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
digitálna tvorba technickej dokumentácie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
4
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových modelov textílií
4
vytváranie textilných tvarov, strihov a nomenklatúrnych výrobkov, vrátane ďalších prípravkov do výroby
4
spracovanie dokumentácie na výrobu textílií
Špecifikácia:
spotrebné normy a podklady pre výkonové normy
4
stanovovanie druhov polotovarov a množstva materiálu na textilnú výrobu
4
navrhovanie a vytváranie nových dezénov klasickými a digitálnymi technológiami
4
aplikovanie módnych trendov vo výrobe textilu a odevov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa