Návrhár textilných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Návrhár textilných materiálov

Návrhár tkanín navrhuje nové druhy textílií a vypracováva technickú dokumentáciu na ich zaradenie do textilnej výroby. Podľa predlôh alebo podľa vlastných výtvarných koncepcií, na základe poznania módnych trendov navrhuje a vyvíja nové typy a vzory tkanín po stránke väzobnej techniky, materiálov, či farieb. Zhotovuje prototypy a vzorky, skúša, posudzuje a upravuje ich. Spolupracuje na realizácii svojich návrhov v sériovej, priemyselnej alebo zákazkovej výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Dessinatér tkanín a pletenín
Priemyselný dizajnér
Textilný dizajnér
Textilný výtvarník
Výtvarník textilných výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08 2163001 - Návrhár textilných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu Módny návrhár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 4 textilné návrhárstvo
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 4 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 digitálna tvorba technickej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových modelov textílií
 • stupeň EKR 4 vytváranie textilných tvarov, strihov a nomenklatúrnych výrobkov, vrátane ďalších prípravkov do výroby
 • stupeň EKR 4 spracovanie dokumentácie na výrobu textílií
  Špecifikácia:
  spotrebné normy a podklady pre výkonové normy
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhov polotovarov a množstva materiálu na textilnú výrobu
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a vytváranie nových dezénov klasickými a digitálnymi technológiami
 • stupeň EKR 4 aplikovanie módnych trendov vo výrobe textilu a odevov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie