Pracovník vybavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave vykonáva komplexné služby obchodného vybavovania cestujúcich a batožín.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Pracovník služieb pre cestujúcich
Pracovník vo výpravni
Referent vybavenia cestujúcich v leteckej preprave
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
5111 - Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
SK ISCO-08
5111003 - Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2
Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu
Stevard

Kompetencie

informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
4
zásady BOZP a PO
4
vybavovacie systémy
Špecifikácia:
Jednotlivých leteckých spoločností.
4
druhy cestovných dokladov
4
pravidlá koordinácie cestujúcich pri príletoch a odletoch
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vybavovanie cestujúcich a batožín, obsluha vybavovacích systémov
4
práca v pokladni pri predaji leteniek
Špecifikácia:
Predaj leteniek, ich vyúčtovanie, vyberanie poplatkov za nadváhu batožín.
4
koordinácia cestujúcich pri príletoch a odletoch
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim so zdravotným postihnutím
4
poskytovanie informácií a rád cestujúcim
Špecifikácia:
Poskytovanie informácií cestujúcim osobne, prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a elektronickou poštou.
4
spolupráca s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska
Špecifikácia:
Zabezpečovanie prevádzky letiska v spolupráci s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.