Špecialista konštruktér v odevnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista konštruktér v odevnej výrobe pripravuje a polohuje výrobnú strihovú dokumentáciu, aj pre prototypy nových fazón, podieľa sa na tvorbe strihových polôh pre cenovú kalkuláciu a výrobu. Zabezpečuje činnosti na výstupe strihovej dokumentácie z CAD systému.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141043 - Špecialista konštruktér v odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista textilnej, odevnej výroby
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
5
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
5
odevné návrhárstvo
5
zhotovovanie strihov pre odevy
Špecifikácia:
Konštruovanie, modelovanie a stupňovanie strihov.
5
odevné technológie
5
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
priemyselné šitie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
5
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových odevných modelov
5
tvorba odevných tvarov, strihov a nomenklatúrnych výrobkov, vrátane ďalších prípravkov do výroby
5
konštruovanie strihových dielov a súčastí odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka, modelová úprava základného strihu
5
spracovávanie technického nákresu a technického popisu odevu alebo modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
5
tvorba strihov jednotlivých dielov kostýmu a bielizne
5
návrh scénických kostýmov a odevných súčastí
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa