Operátor textilnej pariacej linky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor textilnej pariacej linky

Operátor textilnej pariacej linky samostatne vychystáva a pripravuje priadzu do pariacej linky podľa technologického postupu. Zabezpečuje zásobovanie linky materiálom, vkladá rovnomerne priadzu do linky za účelom zafixovania rovnomerného objemu priadze, obsluhuje pariacu linku a vykonáva kontrolu naparenej priadze. Kontroluje chod pariacej linky a vykonáva bežnú údržbu linky.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Parič priadze
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8151 - Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov
SK ISCO-08 8151001 - Operátor textilnej pariacej linky
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania vlákien

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 technológia pradiarstva
 • stupeň EKR 2 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 2 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 2 technológia strojného tkania
 • stupeň EKR 2 normy a štandardy kvality v textilnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 kontrola chodu pariacej linky a naparenej priadze
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 2 nastavovanie, ošetrovanie a bežná údržba strojov, zariadení a pracovných pomôcok na výrobu priadzí
 • stupeň EKR 2 ručné trhanie vlny, vochľovanie a vyčesávanie mykacích povlakov vo výrobe priadzí
 • stupeň EKR 2 príprava surovín na výrobu priadze
  Špecifikácia:
  príprava surovín na výrobu priadze napr. miešaním, lôžkovaním, mastením, čechraním, rozvlákňovaním, vrátane prípravy pracích kúpeľov na pranie potnej vlny a prípravy emulgačných prostriedkov
 • stupeň EKR 2 dodávanie nití a priadzí do strojov na výrobu povrazníckeho tovaru, naväzovanie pretrhnutých a spotrebovaných nití a priadzí
 • stupeň EKR 2 obsluha textilných strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie