Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože obsluhuje stroje a zariadenia zabezpečujúce výrobu a úpravu kožušinových a kožených výrobkov a koženej galantérie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8155 - Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože
SK ISCO-08
8155000 - Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby kožušín a kože

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby galantérneho, kožušníckeho a koženého tovaru
3
technológia úpravy usní a kožušín
3
technológia spracovania kože
3
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2
materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
Špecifikácia:
Druhy a vlastnosti kožušín a usní, chyby materiálov, spôsoby rozborov a skúšok.
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3
strojová montáž kožušinových výrobkov
3
obsluha strojov vo vysekávacej dielni
3
obsluha kožiarskych a kožušníckych strojov a zariadení
3
ručné a strojové šitie usňových a kožušinových výrobkov
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba kožiarskych a kožušníckych strojov a zariadení
3
posudzovanie kvality kožušín a kožušinových výrobkov
2
posudzovanie kvality usní
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa