Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov

Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov obsluhuje stroje na výrobu, opracovanie alebo úpravu polotovarov potrebných na montáž obuvi, ako sú najmä napínacie stielky, vlepovacie opätky, monolitné podošvy, podpätky, rámiky, klenky alebo vystužovacie dielce. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje príslušné zariadenia, ako sú formy, vysekávacie nože, zrezávacie nože, šablóny a pod.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08 8156001 - Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby obuvi

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
  Špecifikácia:
  Výroba gumovej a koženej obuvi.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 3 materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality ušitých zvrškov a spodkových obuvníckych polotovarov a materiálov
 • stupeň EKR 3 obsluha programovateľných liniek na vysekávanie obuvníckych dielcov
 • stupeň EKR 3 vysekávanie obuvníckych dielov
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 3 spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení na výrobu a úpravu obuvníckych polotovarov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie