Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov obsluhuje stroje na výrobu, opracovanie alebo úpravu polotovarov potrebných na montáž obuvi, ako sú najmä napínacie stielky, vlepovacie opätky, monolitné podošvy, podpätky, rámiky, klenky alebo vystužovacie dielce. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje príslušné zariadenia, ako sú formy, vysekávacie nože, zrezávacie nože, šablóny a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08
8156001 - Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby obuvi

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Špecifikácia:
Výroba gumovej a koženej obuvi.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
3
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Špecifikácia:
Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie kvality ušitých zvrškov a spodkových obuvníckych polotovarov a materiálov
3
obsluha programovateľných liniek na vysekávanie obuvníckych dielcov
3
vysekávanie obuvníckych dielov
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3
spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
3
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
3
obsluha strojov a zariadení na výrobu a úpravu obuvníckych polotovarov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.