Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov obsluhuje zariadenia na vysekávanie a opracovanie dielcov potrebných na priemyselnú obuvnícku alebo kožiarsku výrobu. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje zariadenia na vysekávanie či vyrezávanie zvrškov a spodkov obuvi, dielcov na výrobu koženej galantérie, rukavíc, sedlárskych výrobkov či rôznych úžitkových predmetov z prírodných usní, textílií, lepenky alebo zo syntetických materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08
8156002 - Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby obuvi

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
fyzická zdatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Špecifikácia:
Patrí sem technológia výroby galantérneho tovaru, kabeliek a iného ďalšieho brašnárskeho tovaru
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Špecifikácia:
Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
4
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
Špecifikácia:
Druhy, vlastnosti a chyby.
4
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
4
druhy koží a koženiek
4
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha obuvníckych strojov
4
obsluha programovateľných liniek na vysekávanie obuvníckych dielcov
4
posudzovanie kvality usní
4
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na vysekávanie dielov obuvi
4
výroba obuvníckych šablón v systéme automatizovanej konštrukcie
4
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
4
posudzovanie fyzikálno - mechanických vlastností usní podľa topografie na optimálne polohovanie dielcov kožiarskych a obuvníckych výrobkov
4
rozlišovanie rozdielneho charakteru a farebného odtieňa povrchu usní pri určovaní miesta na vyseknutie dielcov
4
stanovenie optimálneho polohovania dielcov pre minimalizáciu odpadu materiálu
4
spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.