Operátor stroja na výrobu obuvi

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor stroja na výrobu obuvi

Operátor stroja na výrobu obuvi obsluhuje stroje, zariadenia alebo linky potrebné na priemyselnú výrobu a montáž usňovej, textilnej, gumovej alebo plastovej či inej obuvi. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje napínací stroj, stroj na úpravu napínacej záložky či lis, prípadne prešívací stroj, vstrekovací stroj podošiev alebo linku na odlievanie celogumovej máčanej obuvi.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08 8156003 - Operátor stroja na výrobu obuvi
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby obuvi

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
  Špecifikácia:
  Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
 • stupeň EKR 5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 technológia opráv obuvi
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
 • stupeň EKR 4 materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 obsluha obuvníckych a gumárenských strojov
 • stupeň EKR 5 spracovanie obuvi v dielni
 • stupeň EKR 5 obsluha linky na priamy nástrek podošiev
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení pri výrobe gumovej obuvi
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha linky na výrobu odlievanej obuvi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie