Operátor stroja na výrobu obuvi

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na výrobu obuvi obsluhuje stroje, zariadenia alebo linky potrebné na priemyselnú výrobu a montáž usňovej, textilnej, gumovej alebo plastovej či inej obuvi. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje napínací stroj, stroj na úpravu napínacej záložky či lis, prípadne prešívací stroj, vstrekovací stroj podošiev alebo linku na odlievanie celogumovej máčanej obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08
8156003 - Operátor stroja na výrobu obuvi
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby obuvi

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Špecifikácia:
Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
5
technológia opráv obuvi
4
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
4
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha obuvníckych a gumárenských strojov
5
spracovanie obuvi v dielni
5
obsluha linky na priamy nástrek podošiev
5
obsluha strojov a zariadení pri výrobe gumovej obuvi
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3
obsluha linky na výrobu odlievanej obuvi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa