Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov navrhuje, vzorkuje a vyrába sklenú bižutériu v kombinácii s kožou, kovom, drevom a umelými hmotami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Návrhár a vzorkár sklenej bižutérie
Výrobca bižutérnych predmetov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08
7319008 - Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Iná výroba
Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
umelecký talent
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sklárske suroviny, ich vlastnosti
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania drahých kameňov a klenotov
Špecifikácia:
V praxi je žiadané, aby bol odborník v tejto oblasti absolventom študijného odboru výtvarné spracúvanie skla.
4
technológia brúsených drahých kameňov
4
bižutérne materiály a polotovary, ich vlastnosti
4
technológia zhotovovania kovovej bižutérie
Špecifikácia:
Odporúčam, aby požadovaný stupeň vzdelania bol úplné stredné odborné vzdelanie a úroveň EKR 4.
4
technológia výroby sklenej bižutérie
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výroba a rôzne spôsoby spracovania sklenej bižutérie
Špecifikácia:
Návrhy a výroba širokej škály bižutérnych predmetov z rôznych komponentov, počnúc sklom, kovom, kožou, drevom, plastmi až po drahé kovy a kamene.
4
montáž, vŕtanie, ohýbanie, valcovanie, lisovanie a pokovovanie ozdobných predmetov
Špecifikácia:
Montáž jednotlivých komponentov (sklo, kov, koža, textil a drevo) pri vytváraní ozdobných predmetov, najmä náramky, prívesky, náhrdelníky, prstene, brošne a náušnice.
4
odlievanie skla do kovových formičiek
4
brúsenie ozdobných predmetov na hladinových strojoch a stolových brúskach
4
spracovávanie materiálov zo skla, umelých hmôt, kovov, drahých kovov, drahých kameňov, kože, dreva, papiera a textílií pri výrobe bižutérie
4
zostavovanie, pájkovanie a napájanie kovových bižutérnych výrobkov
4
ručné navliekanie, retiazkovanie a našívanie bižutérnych výrobkov
4
zhotovovanie kópií a modelov umeleckých a zbierkových predmetov zo skla, porcelánu a keramiky
Špecifikácia:
Používanie zaužívaných sklárskych technológií vhodných pre ozdobné predmety.
4
navrhovanie jednotlivých technologických postupov vzorovania vo väzbe na cielené výrobky
Špecifikácia:
Navrhovanie sklených bižutérnych predmetov prostredníctvom tavenia alebo brúsenia skla za použitia plynových horákov a navíjania sklených perál. V praxi je žiadané zvládnuť praktické cvičenia na základe vedomostí z dejín výtvarnej kultúry, histórie skleného šperku, figurálnej tvorby a šperku podliehajúceho súčasnej móde.
4
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Preskúšanie na prácu so zemným plynom, kyslíkom alebo propánbutanom podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.