Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov

Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov navrhuje, vzorkuje a vyrába sklenú bižutériu v kombinácii s kožou, kovom, drevom a umelými hmotami.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Návrhár a vzorkár sklenej bižutérie
Výrobca bižutérnych predmetov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08 7319008 - Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Iná výroba
Príslušnosť k povolaniu Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 sklárske suroviny, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania drahých kameňov a klenotov
  Špecifikácia:
  V praxi je žiadané, aby bol odborník v tejto oblasti absolventom študijného odboru výtvarné spracúvanie skla.
 • stupeň EKR 4 technológia brúsených drahých kameňov
 • stupeň EKR 4 bižutérne materiály a polotovary, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania kovovej bižutérie
  Špecifikácia:
  Odporúčam, aby požadovaný stupeň vzdelania bol úplné stredné odborné vzdelanie a úroveň EKR 4.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby sklenej bižutérie
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 výroba a rôzne spôsoby spracovania sklenej bižutérie
  Špecifikácia:
  Návrhy a výroba širokej škály bižutérnych predmetov z rôznych komponentov, počnúc sklom, kovom, kožou, drevom, plastmi až po drahé kovy a kamene.
 • stupeň EKR 4 montáž, vŕtanie, ohýbanie, valcovanie, lisovanie a pokovovanie ozdobných predmetov
  Špecifikácia:
  Montáž jednotlivých komponentov (sklo, kov, koža, textil a drevo) pri vytváraní ozdobných predmetov, najmä náramky, prívesky, náhrdelníky, prstene, brošne a náušnice.
 • stupeň EKR 4 odlievanie skla do kovových formičiek
 • stupeň EKR 4 brúsenie ozdobných predmetov na hladinových strojoch a stolových brúskach
 • stupeň EKR 4 spracovávanie materiálov zo skla, umelých hmôt, kovov, drahých kovov, drahých kameňov, kože, dreva, papiera a textílií pri výrobe bižutérie
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, pájkovanie a napájanie kovových bižutérnych výrobkov
 • stupeň EKR 4 ručné navliekanie, retiazkovanie a našívanie bižutérnych výrobkov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie kópií a modelov umeleckých a zbierkových predmetov zo skla, porcelánu a keramiky
  Špecifikácia:
  Používanie zaužívaných sklárskych technológií vhodných pre ozdobné predmety.
 • stupeň EKR 4 navrhovanie jednotlivých technologických postupov vzorovania vo väzbe na cielené výrobky
  Špecifikácia:
  Navrhovanie sklených bižutérnych predmetov prostredníctvom tavenia alebo brúsenia skla za použitia plynových horákov a navíjania sklených perál. V praxi je žiadané zvládnuť praktické cvičenia na základe vedomostí z dejín výtvarnej kultúry, histórie skleného šperku, figurálnej tvorby a šperku podliehajúceho súčasnej móde.
 • stupeň EKR 4 ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Preskúšanie na prácu so zemným plynom, kyslíkom alebo propánbutanom podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie