Umelecký sklár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7315 - Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
SK ISCO-08
7315002 - Umelecký sklár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Sklár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia leptania skla
Špecifikácia:
Vedomosť o leptaní skla, vrátane potrebného náradia a chemikálií s tým súvisiacich.
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania skla
Špecifikácia:
Vrátane znalosti dejín výtvarnej kultúry.
4
technológia tavenia skloviny
4
maliarske techniky na sklo
4
technológia rytia skla
4
technológia brúsenia a chemického leštenia skla
4
druhy skla
Špecifikácia:
Špecifikácia skla olovnatého a skla sododraselného. Poznanie chemického zloženia sklárskych surovín a ich miešanie.
4
technológia tvarovania skla
Špecifikácia:
Poznanie hutníckeho tvarovania skla fúkaním a lisovaním, poznanie sklárskych techník, foriem, chladenia a druhov materiálov. Zvládnutie technológie tvarovania z voľnej ruky, do formy a na sklárskych automatoch.
4
technológia tavenia plastiky a líhaného skla
Špecifikácia:
Teoretické vedomosti výroby skla, ovládanie historických sklárskych technológií, zvládnutie technológií ako napríklad tisíckveté sklo, sklo podjímané a prejímané.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
technológia výroby a spracovania dutého skla
3
technológia farbenia skla
3
technológia rezania a obrábania skla
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
maľovanie na sklo
4
brúsenie skla
4
tvarovanie skla
Špecifikácia:
Tvarovanie skla z voľnej ruky, do kovovej a drevenej formy.
4
obsluha taviaceho a chladiaceho agregátu na výrobu lisovaného skla
4
leptanie skla
4
navrhovanie a výroba sklenej vitráže rôznymi technológiami
Špecifikácia:
Vitráž - okno z farebných skiel spájaných olovenými pásmi.
4
rytie výrobkov zo skla
Špecifikácia:
Ovládanie rytia sklených výrobkov na ryteckých strojoch, ryteckého náradia, navrhovanie vzorov a dekorov na skle.
4
farbenie skla
Špecifikácia:
Farbenie skla prostredníctvom sklárskych púdrov, drtí a rubínov. Farbenie a zošľachťovanie skla pomocou nanášania a vypaľovania farieb.
3
rezanie a obrábanie skla
Špecifikácia:
Rezanie skla na strojoch s diamantovými kotúčmi, obrábanie skla na sklárskych brusičských strojoch, vrátane hladinového brúsenia.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.