Ručný tkáč

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ručný tkáč vyrába textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7318 - Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
SK ISCO-08
7318003 - Ručný tkáč
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
umelecký talent

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
3
technológia ručného tkania
3
tapisérie, druhy, postupy tkania
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
textilné materiály
Špecifikácia:
druhy, vlastnosti, použitie
3
snovanie osnovy
Špecifikácia:
príprava, postup
3
odborná terminológia
Špecifikácia:
Základné pojmy pri ručnom tkaní.
3
základné tkáčske väzby a ich odvodeniny
3
pracovné nástroje a pomôcky
Špecifikácia:
Spôsob ich použitia, základná údržba, funkcie a konštrukcia zariadení používaných pri ručnom tkaní.
3
základné postupy tvorby ceny
Špecifikácia:
kalkulácia nákladov na určenie ceny ručne tkaných výrobkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
3
ručné tkanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín v základných väzbách farebným vzorovaním osnovou alebo útkom
Špecifikácia:
Farebným vzorovaním osnovou alebo útkom.
3
ručné tkanie hladkých kobercov farebným vzorovaním osnovou alebo útkom
Špecifikácia:
Farebným vzorovaním osnovou alebo útkom.
3
orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na ručné tkanie
3
príprava a úprava surovín a materiálov na ručné tkanie a ručné viazanie kobercov a tkanín
3
ručné tkanie kobercov a tkanín vzorovaním kombináciou väzieb a vyväzovaním
3
finálna úprava a začisťovanie kobercov, tkanín a tapisérií
3
voľba postupu práce, spôsobov spracovania a materiálov na ručné tkanie
3
spracovanie výtvarného zámeru na ručné tkanie
3
ručné tkanie hladkých jednofarebných a jednoducho vzorovaných kobercov a ručné viazanie hladkých kobercov
3
ručné tkanie a viazanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín v jednofarebných základných väzbách
3
príprava osnovy na tkanie na krosnách a na viazanie tapisérií
3
finálna úprava výrobkov
Špecifikácia:
Kompletizácia, začistenie, kontrola kvality.
3
návrh nových vzorov kobercov, tkanín
3
prijímanie platieb za tovar
3
kontrola kvality hotových výrobkov
Špecifikácia:
Prípadné odstránenie nedostatkov.
3
tvorba ceny
Špecifikácia:
kalkulácia nákladov na určenie ceny ručne tkaných výrobkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa