Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni

Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni obsluhuje pracie stroje, čistiace stroje, žehliče, čerpacie stanice na dávkovanie pracích, čistiacich, prípadne dočisťovacích prostriedkov. Obsluhuje baliace alebo značkovacie stroje.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 8157 - Operátori zariadení v práčovni a čistiarni
SK ISCO-08 8157000 - Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 3 technológia detašovania
 • stupeň EKR 3 technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
 • stupeň EKR 3 druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
 • stupeň EKR 3 normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológia mokrého čistenia
 • stupeň EKR 3 technológia zušľachťovania textílií
 • stupeň EKR 3 vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 chemické čistenie odevov a textilných výrobkov
 • stupeň EKR 3 výber technologického postupu prania a obsluha kontinuálnych a diskontinuálnych pracích strojov
 • stupeň EKR 3 obsluha technologického zariadenia, strojov a liniek na pranie a chemické čistenie prádla, odevov, peria a ostatných výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie a tepelné tvarovanie textilných výrobkov
 • stupeň EKR 3 odvodňovanie a odstreďovanie bielizne a odevov
 • stupeň EKR 3 mokré čistenie odevov a textilných výrobkov
 • stupeň EKR 3 chemické úpravy v rámci procesu čistenia odevov a textilných výrobkov
 • stupeň EKR 3 sušenie bielizne a odevov
 • stupeň EKR 3 žehlenie rovnej bielizne
 • stupeň EKR 3 žehlenie textilných výrobkov (okrem odevov a bielizne)
 • stupeň EKR 3 príprava zmesí a roztokov pracích a pomocných prostriedkov na procesy predpierky, prania a textilných úprav a obsluha dávkovacích zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie