Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni obsluhuje pracie stroje, čistiace stroje, žehliče, čerpacie stanice na dávkovanie pracích, čistiacich, prípadne dočisťovacích prostriedkov. Obsluhuje baliace alebo značkovacie stroje.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
8157 - Operátori zariadení v práčovni a čistiarni
SK ISCO-08
8157000 - Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
3
zásady BOZP a PO
3
technológia detašovania
3
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
3
druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
3
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
3
technológia mokrého čistenia
3
technológia zušľachťovania textílií
3
vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
chemické čistenie odevov a textilných výrobkov
3
výber technologického postupu prania a obsluha kontinuálnych a diskontinuálnych pracích strojov
3
obsluha technologického zariadenia, strojov a liniek na pranie a chemické čistenie prádla, odevov, peria a ostatných výrobkov
3
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie a tepelné tvarovanie textilných výrobkov
3
odvodňovanie a odstreďovanie bielizne a odevov
3
mokré čistenie odevov a textilných výrobkov
3
chemické úpravy v rámci procesu čistenia odevov a textilných výrobkov
3
sušenie bielizne a odevov
3
žehlenie rovnej bielizne
3
žehlenie textilných výrobkov (okrem odevov a bielizne)
3
príprava zmesí a roztokov pracích a pomocných prostriedkov na procesy predpierky, prania a textilných úprav a obsluha dávkovacích zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.