Krupiér v kasíne

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Krupiér v kasíne

Krupiér v kasíne organizuje, koordinuje a zabezpečuje hry na rôznych druhoch hracích stolov a rulete. Rozdáva karty, hádže kocky a otáča ruletou. Prijíma stávky, vypláca výhry a vyberá platby. Vysvetľuje zákazníkom princípy a pravidlá jednotlivých hier a vydáva a prijíma od hráčov hracie žetóny.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4212 - Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
SK ISCO-08 4212003 - Krupiér v kasíne
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Príslušnosť k povolaniu Bookmaker (krupiér)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 pravidlá hier realizovaných v kasínach a herniach
 • stupeň EKR 4 prevádzka kasín a herní, súvisiace predpisy
 • stupeň EKR 4 matematická (teoretická) štatistika
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smerice a predpisy
 • stupeň EKR 2 sociálna psychológia
 • stupeň EKR 4 základné pravidlá práce a správania sa v kasínach a herniach
 • stupeň EKR 4 pravidlá prijímania stávok, vyplácania výhier a preberania platieb prehratých stávok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípy hazardných hier
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 organizácia práce krupiérov pri hracích stoloch
  Špecifikácia:
  rozdávanie kariet, hádzanie kociek a otáčanie ruletou
 • stupeň EKR 4 príjem, výdaj a zúčtovanie hracích žetónov
 • stupeň EKR 4 riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 komunikácia so zákazníkmi
 • stupeň EKR 4 obsluha hracích stolov a rulety
 • stupeň EKR 4 prijímanie stávok, vyplácanie výhier a preberanie platieb prehratých stávok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie