Chovateľ a cvičiteľ psov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chovateľ a cvičiteľ psov sa stará o psov a vykonáva ich výcvik, a to s ohľadom na ich budúce využitie. Usmerňuje chovateľov cvičených psov, ako majú postupovať v starostlivosti o nich.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08
5164005 - Chovateľ a cvičiteľ psov, psovod
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etológia
Špecifikácia:
Psov.
3
welfare zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o životných podmienkach psov.
3
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Špecifikácia:
Psov.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
spôsoby kŕmenia a výživy psov
3
plemená psov, charakter a vlastnosti psov
3
spôsoby poskytovania veterinárnych úkonov a prvej pomoci psom
3
ochorenia, stavy a úrazy psov
3
druhy stavieb a pomôcok pre psov
3
evidencia súvisiaca s chovom a výcvikom psov
3
kynológia
Špecifikácia:
Vedomosti o psoch, ich pôvode a genetike, šľachtiteľstve psích plemien, výcviku psov a práci so psami, psích športoch, chove a odchove psov, ošetrovaní a starostlivosti o psov a okrajovo aj o časti veterinárneho lekárstva.
3
metódy reprodukcie psov
3
vedomosti o tvorbe podmienených reflexov a signálnej sústave psov
3
spôsoby a techniky výcviku psov
Špecifikácia:
Podľa špecifických nárokov na špecializované plemenné skupiny.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
starostlivosť o zdravie zvierat
Špecifikácia:
Poskytovanie základných veterinárnych úkonov a prvej pomoci psom.
3
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
Špecifikácia:
Psov.
3
vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti výučby a výcviku psov
3
výcvik psov v súlade s cieľom využitia psa
Špecifikácia:
Výcvik služobných a pracovných zvierat je zameraný napr. na stráženie, pátranie, stopovanie, záchranu, obranu, či vodenie.
3
príprava a dávkovanie krmiva pre psov
3
starostlivosť o narodené šteňatá a o ich správny rast
3
chov psov
Špecifikácia:
Starostlivosť o rôzny druhy psov, ich kŕmenie a čistenie.
3
údržba psích príbytkov
3
evidencia súvisiaca s chovom a výcvikom psov
3
rady a konzultácie v rámci výučby a výcviku psov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz výcvikár - figurant I., II., III. triedy
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.