Ošetrovateľ koní a jazdec

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ošetrovateľ koní a jazdec sa komplexne stará o kone a vykonáva práce súvisiace s ich chovom a správnym ustajnením. Zabezpečuje základný výcvik koní a vedie evidenciu o ich zdravotnom stave.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08
5164003 - Ošetrovateľ koní
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby chovu koní
4
plemená koní
Špecifikácia:
A vlastnosti koní.
4
anatómia, fyziológia a morfológia koní
4
spôsoby starostlivosti o kone
4
sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Dobré životné podmienky koní.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby kŕmenia a výživy koní
4
spôsoby výcviku koní
4
ochorenia, stavy a úrazy koní
4
metódy reprodukcie koní
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava a dávkovanie krmiva pre kone
4
napájanie, kŕmenie a pasenie koní
4
starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
Špecifikácia:
Vrátane čistenia koní.
4
starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci podkúvača
Špecifikácia:
Pomocné práce pri podkúvaní a korekciách kopýt, prípadne samotné podkúvanie zdravých kopýt.
4
práca s koňom na ruke, predvádzanie na ruke a lonžovanie (metóda výcviku koňa)
4
nasadzovanie ohlávky (kantára), uzdy a postrojov
4
starostlivosť o všetky kategórie koní podľa veku a využitia
Špecifikácia:
Starostlivosť o plemenné kobyly a žrebcov, žriebätá a mladé kone a pod.
4
dohliadanie na správny a vyvážený sed jazdca na koni
4
ošetrovanie koní podľa zooveterinárnych zásad
Špecifikácia:
Základné ošetrovanie koní po zranení, chorých koní a koní k poťažnej práci.
4
evidencia koní a ich zdravotného stavu
4
nastieľanie podstieľky a odstraňovanie exkrementov koní
4
základný výcvik koní
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
čistenie, upratovanie, dezinfekcia a sterilizácia ustajňovacích priestorov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.