Dojič kráv, oviec a kôz

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dojič kráv, oviec a kôz zabezpečuje v procese získavania mlieka komplexnú a odbornú starostlivosť o zvieratá, súvisiacu s dojením, kontrolou životných podmienok, zdravotného a výživného stavu zvierat a zdravotného stavu vemena. Sleduje hygienickú nezávadnosť mlieka a v niektorých prípadoch zodpovedá za samotnú úpravu mlieka.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Dojič/ka
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
6121 - Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
SK ISCO-08
6121003 - Dojič kráv, oviec a kôz
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby chovu kráv, oviec a kôz, mliečna produkcia
Špecifikácia:
Starostlivosť o kravy, ovce a kozy.
3
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Základy ovládania technológií používaných v živočíšnej výrobe, ovládanie dojárne. Technológia chovu kráv, oviec a kôz.
3
welfare zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o životných podmienkach zvierat.
2
reprodukcia hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Základy reprodukcie a odchovu kráv, oviec a kôz. Sledovanie priebehu a trvania laktácie u zvierat.
1
spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Výživa a kŕmenie kráv, oviec a kôz.
1
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Základné vedomosti o BOZP.
1
zdravie a hygiena pri práci
Špecifikácia:
Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických zásad pri získavaní a spracovaní mlieka.
1
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Špecifikácia:
Dezinfekcia a sterilizácia technológií a pomôcok súvisiacich s dojením a spracovaním mlieka.
1
anatómia mliečnej žľazy
Špecifikácia:
Základy anatómie mliečnej žľazy a poznanie procesu spúšťania mlieka.
1
zásady správneho dojenia zvierat
Špecifikácia:
Príprava vemena pred dojením, priebeh samotného dojenia, ošetrenia vemena po dojení, senzorické rozpoznanie neštardného mlieka, ošetrenie mastitíd.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha jednotlivých technologických zariadení v procese získavania a spracovania mlieka
Špecifikácia:
Ovládanie dojárne a chladiaceho zariadenia.
3
dojenie kráv, oviec a kôz a spracovanie kravského, ovčieho a kozieho mlieka
Špecifikácia:
Zásady správneho dojenia, príprava vemena pred dojením, senzorické posúdenie mlieka, samotné dojenie, ošetrenie vemena po dojení, základy ručného a strojového dojenia oviec a kôz, základné spracovanie mlieka.
3
reprodukcia hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Špecifikácia:
Základy reprodukcie a asistencie pri pôrodoch.
2
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Špecifikácia:
Základy správneho zaobchádzania so zvieratami, fixácia a čistenie zvierat.
2
napájanie, kŕmenie a pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Špecifikácia:
Základy správneho kŕmenia a starostlivosti o zvieratá. Spôsoby napájania a pasenia zvierat.
2
dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri zaobchádzaní so zvieratami
1
ošetrenie a spracovanie mlieka a výroba mliečnych výrobkov na salašoch
Špecifikácia:
Správne ošetrenie a spracovanie ovčieho a kozieho mlieka, výroba syrov a mliečnych výrobkov na salašoch.
1
starostlivosť o teľatá, kozľatá, jahňatá a ich kŕmenie
Špecifikácia:
Zásady starostlivosti a kŕmenia teliat počas mliečnej výživy a po odstave.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.