Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické strojárske činnosti v oblasti poľnohospodárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií. Opravuje, udržiava a stará sa o poľnohospodárske stroje a zariadenia a v prípade potreby zabezpečuje opravu v certifikovanom servise.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Mechanizátor
Opravár
Pracovník v dielni
Servisný technik
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08
7233001 - Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
strojné mechanizmy
Špecifikácia:
Stroje, zariadenia a náradia určené na pracovný postup.
3
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
3
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov orientácie v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácii.
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
Špecifikácia:
Prevodové ústrojenstvo, brzdová, palivová sústava atď.
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola a posudzovanie pneumatík, monitoring kilometrových výkonov a nákladov na prevádzku
3
voľba technologických podmienok a parametrov na vykonávanie kontroly kvality pneumatík a obsluhu strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
riadenie a obsluha traktorov a ďalších pojazdných poľnohospodárskych strojov
Špecifikácia:
Vrátane opravy ich palivových, brzdových systémov, prevodového ústrojenstva a pod.
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Špecifikácia:
Obsluha zdvihákov a pod.
3
starostlivosť o techniku v súlade s platnými predpismi v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Napr. diagnostika, technické prehliadky, opravy a pod.
3
vedenie technickej dokumentácie poľnohospodárskych strojov a zariadení
Špecifikácia:
Evidencia spotreby materiálu, pohonných hmôt, mazív, olejov, náhradných dielov, evidencia o pracovných činnostiach a údržbe - STK, základná a generálna údržba.
3
diagnostikovanie všetkých druhov porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
3
strojové opracovávanie materiálov na všetkých druhoch poľnohospodárskych strojov alebo mechanizovaných linkách
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.