Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) vykonáva všetky pomocné a bežné strojové operácie na poľnohospodárskych strojoch a zariadeniach.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Mechanik poľnohospodárskych strojov
Opravár poľnohospodárskych strojov
Pomocný mechanik poľnohospodárskych strojov
Pracovník v dielni poľnohospodárskych strojov
Servisný technik poľnohospodárskych strojov
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
ISCO-08
8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08
8341003 - Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
2
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
2
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
2
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavovanie, ošetrovanie, údržba a obsluha strojov a zariadení v živočíšnej výrobe
2
základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek
Špecifikácia:
Jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.
2
obsluha rôznych mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
2
zostavovanie súčastí poľnohospodárskych strojov a zariadení a ich montáž
2
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie montáže, demontáže a opráv poľnohospodárskych strojov a zariadení
2
diagnostikovanie porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
2
meranie parametrov poľnohospodárskych strojov a zariadení, vrátane elektrických veličín
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.