Kombajnista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kombajnista

Kombajnista vykonáva činnosti súvisiace s riadením, obsluhou a udržiavaním kombajnu v poľnohospodárstve na zberové práce v rastlinnej výrobe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Mechanizátor
Pracovník obsluhy kombajnu
Šofér kombajnu
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08 8341001 - Kombajnista
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
  Špecifikácia:
  Poľnohospodárske plodiny a určenie agrotechnického termínu zberu kombajnom.
 • stupeň EKR 2 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Obsluha a riadenie kombajnu.
 • stupeň EKR 2 metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
  Špecifikácia:
  Údržba, diagnostika a oprava kombajnu.
 • stupeň EKR 2 poľnohospodárska technika
  Špecifikácia:
  Zloženie kombajnu, konštrukčné časti kombajnu a prídavné zariadenia, adaptér.
 • stupeň EKR 2 spôsoby zberu plodín kombajnom
  Špecifikácia:
  Zber poľahnutého porastu a zber vo svahu.
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
 • stupeň EKR 2 spôsoby zisťovania a znižovania zberových strát pri práci s kombajnom
 • stupeň EKR 2 spôsoby nastavovania žacieho, mláťacieho a triediaceho mechanizmu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
 • stupeň EKR 2 strojové siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 2 strojový zber poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  Zber poľnohospodárskych plodín kombajnom.
 • stupeň EKR 2 riadenie a obsluha kombajnu
  Špecifikácia:
  Riadenie kombajnu na cestných komunikáciách a poľných cestách.
 • stupeň EKR 2 nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Jednoduchá údržba a oprava kombajnu. Nastavenie žacieho, mláťacieho a triediaceho mechanizmu kombajnu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie