Kombajnista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kombajnista vykonáva činnosti súvisiace s riadením, obsluhou a udržiavaním kombajnu v poľnohospodárstve na zberové práce v rastlinnej výrobe.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Mechanizátor
Pracovník obsluhy kombajnu
Šofér kombajnu
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08
8341001 - Kombajnista
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Špecifikácia:
Poľnohospodárske plodiny a určenie agrotechnického termínu zberu kombajnom.
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Obsluha a riadenie kombajnu.
2
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Špecifikácia:
Údržba, diagnostika a oprava kombajnu.
2
poľnohospodárska technika
Špecifikácia:
Zloženie kombajnu, konštrukčné časti kombajnu a prídavné zariadenia, adaptér.
2
spôsoby zberu plodín kombajnom
Špecifikácia:
Zber poľahnutého porastu a zber vo svahu.
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
2
spôsoby zisťovania a znižovania zberových strát pri práci s kombajnom
2
spôsoby nastavovania žacieho, mláťacieho a triediaceho mechanizmu
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
2
strojové siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
2
strojový zber poľnohospodárskych plodín
Špecifikácia:
Zber poľnohospodárskych plodín kombajnom.
2
riadenie a obsluha kombajnu
Špecifikácia:
Riadenie kombajnu na cestných komunikáciách a poľných cestách.
2
nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Špecifikácia:
Jednoduchá údržba a oprava kombajnu. Nastavenie žacieho, mláťacieho a triediaceho mechanizmu kombajnu.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.