Pomocný pracovník v akvakultúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v akvakultúre vykonáva práce pridelené priamym nadriadeným, najmä údržbu zelene, čistí a udržiava objekty na chov rýb a rybochovné zariadenia. Pomáha pri výlovoch a distribúcií rýb a kŕmi ryby podľa stanovených rozpisov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Chovateľ rýb
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9216 - Pomocní pracovníci v akvakultúre
SK ISCO-08
9216000 - Pomocný pracovník v akvakultúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Rybolov a akvakultúra
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
samostatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
spôsoby výlovu rýb
2
spôsoby kŕmenia a výživy rýb
2
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
2
spôsoby chovu rýb
Špecifikácia:
Základné príčiny zmeneného správania rýb.
2
základné druhové triedenie rýb
2
pomocné pracovné prostriedky a zariadenia pri výlove jednotlivých druhov rýb
2
stavby na farme
2
prostriedky používané na ochranu pred rybožravými predátormi
2
spôsoby reprodukcie rýb
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výlov rýb zo špeciálnych zariadení a ich expedícia
2
ošetrovanie a údržba rybnikárskych zariadení
2
meliorácia, hnojenie a vápnenie rybníkov
2
odbahňovanie rybničného dna
2
obsluha rybárskej mechanizácie, rybničných zariadení a ich údržba
2
používanie chemických dezinfekčných prostriedkov
2
kŕmenie a prikrmovanie rýb
Špecifikácia:
V závislosti od prírodných podmienok.
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
opravy záťahovej siete a výplet kesera
2
dodržiavanie pracovného postupu pri hnojení kaprového rybníka
2
čistenie a sanitácia sádky pre ryby
Špecifikácia:
Používanie chemických dezinfekčných a iných pracovných prostriedkov.
2
údržba farmy
Špecifikácia:
Čistenie odchovných a sádkovacích zariadení pre chov rýb.
2
starostlivosť o ryby a ich čistenie
Špecifikácia:
Premiestňovanie a distribúcia rýb.
2
odstraňovanie pobrežných porastov
2
drobné opravy telesa hrádze
2
príprava, použitie a údržba náradia a pracovných pomôcok na chov rýb
2
zaznamenávanie aplikácie krmiva
2
zaznamenávanie aplikácie hnojív, dezinfekčných a ďalších prostriedkov na chov rýb
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.