Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Sezónny pracovník v poľnohospodárstve
Sezónny robotník v poľnohospodárstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9213 - Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve
SK ISCO-08
9213000 - Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
2
zootechnika
Špecifikácia:
Postupy chovu hospodárskych zvierat.
2
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Zariadenia na odpratávanie exkrementov hospodárskych zvierat, napájacie, dojacie, kŕmne zariadenia a pod.
2
biológia
Špecifikácia:
Základy o živých organizmoch (rastliny, živočíchy).
2
poľnohospodárske plodiny a buriny
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Stroje, zariadenia a náradie využívané v rastlinnej výrobe.
2
spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Zásady výživy hospodárskych zvierat a podávania krmív.
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Špecifikácia:
Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia.
2
stavby na farme
Špecifikácia:
Maštaľ, dielňa, plôtiky, elektrické ohradníky, silážne a senážne žľaby, senníky, sklady, stavby na spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Podľa pokynov zootechnika.
2
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
Špecifikácia:
Podľa pokynov zootechnika, prípadne veterinárneho lekára. Pomoc pri veterinárnych zákrokoch.
2
starostlivosť o zdravie zvierat
Špecifikácia:
Podľa pokynov zootechnika. Pomocné práce pri odrohovaní a pri ošetrovaní paznechtov.
2
ošetrovanie poľnohospodárskych plodín počas vegetácie
Špecifikácia:
Podľa pokynov agronóma.
2
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
2
manipulácia s materiálom, polotovarmi a výrobkami v skladoch
2
siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
Špecifikácia:
Podľa pokynov agronóma.
2
ručné rytie, kyprenie a pletie
Špecifikácia:
Podľa pokynov agronóma.
2
ručné pestovanie a zber poľných plodín
Špecifikácia:
Podľa pokynov agronóma.
2
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Špecifikácia:
V rastlinnej a živočíšnej výrobe.
2
údržba farmy
Špecifikácia:
Údržba vonkajších priestorov maštalí, stavanie plôtikov na pasenie zvierat, kosenie trávy, čistenie vnútorných priestorov farmy, manipulačných chodieb a prípravovne krmív, pomoc pri údržbe a natieranie priestorov.
2
čistenie ustajňovacích priestorov a odstraňovanie exkrementov hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Vrátane nastieľanie podstieľky, čistenia a dezinfekcie ustajňovacích priestorov.
2
príprava pracovných pomôcok
2
zaznamenávanie aplikácie krmiva
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.