Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe pripravuje pôdu pred zakladaním úrody, vykonáva výsadbové práce, práce počas vegetačného obdobia, zberové a expedičné práce po dopestovaní plodín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Pomocný robotník v rastlinnej výrobe
Sezónny pracovník v rastlinnej výrobe
Sezónny robotník v rastlinnej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9211 - Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe
SK ISCO-08
9211000 - Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Špecifikácia:
Základy biológie.
1
poľnohospodárske plodiny a buriny
Špecifikácia:
Rozoznávanie základných poľnohospodárskych plodín a burín.
1
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
1
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
1
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a náradie využívané v rastlinnej výrobe.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Špecifikácia:
Vrátane čistenia a údržby pracovného náradia.
1
naskladnenie, triedenie a expedícia poľnohospodárskych plodín
1
ošetrovanie poľnohospodárskych plodín počas vegetácie
Špecifikácia:
Podľa pokynov nadriadeného pracovníka.
1
ručné pestovanie a zber poľných plodín
1
siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
1
ručné rytie, kyprenie a pletie
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.