Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla

Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla vedie a obsluhuje zverené špeciálne vozidlo vrátane špeciálnej technológie v zmysle príslušných legislatívnych predpisov na základe požadovaných a získaných odborných certifikátov.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vodič koľajového adaptéra
Vodič mechanik (technik - špecialista)
Vodič montážneho vozidla trakčného vedenia
Vodič odťahovej služby
Vodič pojazdného automobilového žeriavu
Vodič pojazdnej dielne
Vodič pre údržbu koľajových tratí
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8332 - Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
SK ISCO-08 8332004 - Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Vodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 vedenie motorových vozidiel s prívesom (vodičský preukaz sk. e)
 • stupeň EKR 3 špeciálne technické zariadenia a technológie
  Špecifikácia:
  V prípade tejto odbornej vedomosti je dôraz kladený predovšetkým na bezpečnú prevádzku uvedených zariadení.
 • stupeň EKR 2 vedenie nákladných automobilov (vodičský preukaz sk. c)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 údržba a bežné opravy špeciálneho nákladného motorového vozidla a jeho nadstavby - technologických zariadení
 • stupeň EKR 2 obsluha pojazdných strojov a mechanizačných zariadení na vykonávanie údržby ciest, diaľnic, ich súčastí a príslušenstva
 • stupeň EKR 2 vedenie nákladných automobilov, špeciálnych cestných motorových vozidiel a cestných návesových ťahačov o rôznych hmotnostiach
  Špecifikácia:
  Jedná sa o automobily s celkovou hmotnosťou 3,5; 12; 16 a viac ton.
 • stupeň EKR 2 vedenie špeciálnych nákladných automobilov
  Špecifikácia:
  Vozidlo pojazdnej dielne, vozidlo odťahovej služby, koľajový adaptér, montážne vozidlo trakčného vedenia, pojazdný automobilový žeriav a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklady o spôsobilosti pre špeciálne nákladné vozidlá (ADR preukaz) podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
 • Doklady o spôsobilosti pre vozidlá zabezpečujúce prevádzku na dráhach podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)
 • Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie