Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe obsluhuje, monitoruje a riadi šijacie stroje pri vykonávaní úkonov spojených so šitím odevov a ich žehlením. Obsluhuje vyšívacie automaty, ktoré vyšívajú rôzne vzory na časti odevov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
8153 - Operátori šijacích strojov
SK ISCO-08
8153000 - Operátor šijacieho stroja
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Šička

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
odevné technológie
3
priemyselné šitie
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
3
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
2
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
2
technológia vyšívania
2
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zošívanie dielov a súčastí modelu na šijacích strojoch
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
Špecifikácia:
Zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch.
3
nastavovanie strojov v šijacej dielni
3
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
3
obsluha šijacích strojov v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
Špecifikácia:
Vrátane vysekávacích a automatických šijacích strojov.
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
3
ručné šitie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.