Banský zámočník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Banský zámočník zabezpečuje údržbu, montáž a opravy strojných a dopravných zariadení v podzemí.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7222003 - Banský zámočník
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Zámočník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
3
strojné mechanizmy
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
technológia zvárania kovov
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ošetrovanie a opravy dobývacieho náradia
3
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch ťažobných a banských zariadení a strojov
3
ošetrovanie, nastavovanie a údržba ťažných strojov a vrtov na banské práce
3
ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
3
ošetrovanie a údržba lopatových rýpadiel
3
generálne opravy banských strojov a zariadení
3
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Špecifikácia:
vrátane opravy jednoduchých banských strojov a strojných zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.