Výrobca technických textílií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobca technických textílií

Operátor stroja na výrobu technického textilu obsluhuje stroje, linky a zariadenia na výrobu technického textilu a realizuje ďalšie činnosti súvisiace s jeho výrobou.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Výrobca inteligentného textilu
Výrobca netkaného textilu
Výrobca špeciálneho textilu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 8159 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedení
SK ISCO-08 8159001 - Operátor stroja na výrobu technického textilu
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby textilu

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 2 technológia strojného tkania
 • stupeň EKR 2 technológia strojného pletenia
 • stupeň EKR 2 technológia výroby netkaných textílií
 • stupeň EKR 2 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 2 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 2 odevné technológie
 • stupeň EKR 1 priemyselné šitie
  Špecifikácia:
  Činnosť šičky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha textilných strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Podľa odboru výroby textílií.
 • stupeň EKR 2 obsluha pletacích strojov
  Špecifikácia:
  Jednolôžkových, dvojlôžkových, plochých, okrúhlych a iné.
 • stupeň EKR 2 obsluha strojov na stáčanie (pletenie) lán a šnúr
 • stupeň EKR 2 obsluha liniek na zliepanie alebo stáčanie textilných lán a zapletanie ôk
 • stupeň EKR 2 obsluha tkacích strojov na tkanie kobercov, prachoviek, prikrývok, technických a obuvníckych tkanín, dekoračných a nábytkových tkanín
 • stupeň EKR 2 obsluha technologických procesov impregnátora vo výrobe netkaných textílií
 • stupeň EKR 2 obsluha liniek na výrobu netkaných textílií, mechanicky spojených vpichovaním, prešívaním, chemicky spojených striekaním alebo spojených termoplastickými spájadlami
 • stupeň EKR 2 obsluha liniek na výrobu polypropylénových, polyetylénových a polyesterových priadzí
  Špecifikácia:
  Páskou a fóliou.
 • stupeň EKR 2 obsluha špeciálnych všívacích strojov vo výrobe netkaných textílií
 • stupeň EKR 2 obsluha, základná údržba a nastavovanie strojov a zariadení na výrobu matracových poťahov
 • stupeň EKR 2 obsluha, základná údržba a nastavovanie strojov a zariadení na výrobu čalúneného sedadla alebo operadla
 • stupeň EKR 2 šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie