Tunelár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Tunelár razí tunely, chodby, komíny, hĺbi jamy a vystužuje ich oceľovou, železobetónovou alebo drevenou výstužou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Razič
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8111 - Baníci a lamači
SK ISCO-08
8111005 - Tunelár
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Baník, lamač

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie razenia tunelov
3
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
Špecifikácia:
Pri razení banských diel a tunelov.
3
technológie hlbinného dobývania a razenia
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Špecifikácia:
Pri razení banských diel a tunelov.
3
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
Špecifikácia:
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Špecifikácia:
Pri razení banských diel a tunelov.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
3
technológie trhacích prác
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a stavebných výkresoch na razenie tunelov, chodieb, štôlní a hĺbenia jám
3
obsluha pomocných strojov a čerpadiel v podzemí, pri razení tunelov, chodieb a štôlní
3
doprava a montáž rôznych druhov výstuží pri razení tunelov a chodieb
3
povrchové úpravy omurovania tunelov a štôlní striekaným betónom, suchou alebo mokrou metódou
3
budovanie a odstraňovanie výdrevy pri razení tunelov a chodieb
3
obsluha a riadenie raziacich strojov na razenie tunelov, chodieb a štôlní a súprav na pretláčanie potrubí s vrtným štítom
3
príprava, kladenie a prekladanie koľají, výhybiek a točníc pri razení tunelov a chodieb
3
riadenie a obsluha pásových vozov
3
obsluha a údržba vrtných zariadení
3
vedenie motorových vozíkov a ťahačov so spaľovacím motorom, multikár a malých traktorov, vrátane jazdy na verejných komunikáciách a manipulácia s bremenami
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojových zariadení, tunelov, chodieb a štôlní
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.