Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie

Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie vykonáva jednoduché operácie rozmiestňovania, umiestňovania a pripevňovania jednotlivých komponentov do celku s použitím ručného náradia alebo strojného zariadenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 8219001 - Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Montážny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
 • stupeň EKR 2 technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
 • stupeň EKR 2 technológia úpravy usní a kožušín
 • stupeň EKR 2 technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
 • stupeň EKR 2 technológia výroby kožiarskych výrobkov
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 ručné šitie dielov kožušinových výrobkov
 • stupeň EKR 2 farbenie, leštenie, lakovanie, lepenie a pod. úpravy kožených výrobkov
 • stupeň EKR 2 úprava kožušinových výrobkov
  Špecifikácia:
  Česanie, klepanie, atď.
 • stupeň EKR 1 posudzovanie kvality usní
 • stupeň EKR 1 posudzovanie kvality kožušín a kožušinových výrobkov
 • stupeň EKR 1 čistenie, pranie a sušenie koží a srstí
 • stupeň EKR 1 obsluha strojov a liniek v kožiarskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a linky: striekacie, natieracie, lakovacie, tvarovacie, vysekávacie, šicie, žehliace, zváracie atď.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie