Montážny pracovník vo výrobe obuvi

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Montážny pracovník vo výrobe obuvi

Montážny pracovník vo výrobe obuvi montuje obuv podľa presne stanovených postupov. Prevažne ručne alebo s použitím príslušných prípravkov, náradia a zariadenia umiestňuje, zostavuje, spája a montuje zvršky obuvi s podošvami a s inými komponentmi na finálne produkty a kontroluje, čistí či balí ich.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 8219002 - Montážny pracovník vo výrobe obuvi
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Montážny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby gumárenských výrobkov
  Špecifikácia:
  Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 3 materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Druhy, vlastnosti a chyby.
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
 • stupeň EKR 3 kosenie krajov, prehýbanie a lemovanie zvrškových dielcov obuvi
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení vo vysekávacej dielni na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 3 lisovanie gumovej obuvi
 • stupeň EKR 3 obsluha obuvníckych strojov
 • stupeň EKR 3 spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie