Montážny pracovník vo výrobe obuvi

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Montážny pracovník vo výrobe obuvi montuje obuv podľa presne stanovených postupov. Prevažne ručne alebo s použitím príslušných prípravkov, náradia a zariadenia umiestňuje, zostavuje, spája a montuje zvršky obuvi s podošvami a s inými komponentmi na finálne produkty a kontroluje, čistí či balí ich.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08
8219002 - Montážny pracovník vo výrobe obuvi
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Montážny pracovník

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby gumárenských výrobkov
Špecifikácia:
Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Špecifikácia:
Druhy, vlastnosti a chyby.
3
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
3
kosenie krajov, prehýbanie a lemovanie zvrškových dielcov obuvi
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení vo vysekávacej dielni na výrobu obuvi
3
lisovanie gumovej obuvi
3
obsluha obuvníckych strojov
3
spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.