Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe vykonáva jednoduché prípravné, dokončovacie, údržbárske, manipulačné, obslužné či montážne práce pri zabezpečení výroby, prípadne pri preprave a skladovaní surovín, polotovarov a tovaru pri výrobe obuvi a v spracovaní kože, kožušín a výrobe usní v kožiarskej, kožušníckej a galantérnej výrobe. Pracuje prevažne ručne alebo s využitím ručného náradia či malej mechanizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Kožiarsky robotník
Kožušnícky robotník
Obuvnícky robotník
Robotník v kožiarskej výrobe
Robotník v obuvníckej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329003 - Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
1
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
1
technológia spracovania kože
1
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania kožušín
1
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
Špecifikácia:
Ide najmä o jednoduché stroje a zariadenia.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
našívanie, prešívanie a zošívanie zvrškových dielcov obuvi
1
odstraňovanie drobných defektov na obuvi farbením, voskovaním a inými zapravovacími prostriedkami
1
spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
1
ručné spojovanie zvrškových a spodkových dielcov obuvi
1
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
1
používanie zapravovacích, apretovacích a čistiacich prostriedkov na zvýšenie kvality výrobkov
1
mechanické a chemické čistenie obuvi
1
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
1
obsluha obuvníckych strojov
Špecifikácia:
Ide najmä o obsluhu jednoduchých obuvníckych strojov.
1
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
1
čistenie, pranie a sušenie koží a srstí
1
výroba a opracovanie holiny
1
výroba dielcov kožiarskych výrobkov
1
zhotovovanie výrobkov, montáž a dokončovacie práce v kožiarskej výrobe
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.