Korytár (výrobca dlabaného riadu)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Korytár (výrobca dlabaného riadu) vyrába dlabaný riad, korýtka, vahany, varešky, lyžice a ďalšie výrobky z dreva.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Výrobca dlabaného riadu
Výrobca dlabaných úžitkových predmetov z dreva
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
252
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08
7317003 - Korytár (výrobca dlabaného riadu)
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Rezbár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
charakteristika ľudovej umeleckej výroby
Špecifikácia:
korytárska výroba
2
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Špecifikácia:
dlabaný riad
2
druhy a charakteristika korytárskych výrobkov
2
technológia výroby dlabaných výrobkov
2
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania dreva
2
druhy dreva a jeho vlastnosti
2
pracovné nástroje a pomôcky na spracovanie, opracovanie a úpravu dreva
Špecifikácia:
druhy, použitie a základná údržba nástrojov a pomôcok
2
spôsoby a postupy opracovania dreva
Špecifikácia:
tvarovanie osekaním, dlabaním, vyhladenie a pod.
2
sortiment výrobkov z dreva
Špecifikácia:
korytá, dlabaný riad, misky, lyžice, atď.
2
prípravky, materiály na ošetrenie dreva a hotových výrobkov
2
spôsoby a postupy ošetrenia výrobkov
Špecifikácia:
povrchová úprava, spôsoby balenia a skladovania výrobkov
2
spôsoby balenia a skladovania korytárskych výrobkov
2
spôsoby skladovania a ošetrovania materiálu na výrobu korytárskych výrobkov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ručné opracovanie drevených materiálov
Špecifikácia:
rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
2
výber a použitie pracovných nástrojov
2
ručné opracovanie a príprava dreva
2
ručná výroba drevených dlabaných výrobkov
2
komunikácia so zákazníkom
2
tvorba ceny
Špecifikácia:
zhodnotenie nákladov
2
prijímanie platieb za tovar
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
voľba postupu práce a spôsobu spracovania dreva
2
finálna a povrchová úprava výrobkov
Špecifikácia:
bielenie, voskovanie, nanášanie tmelov
2
kontrola a posúdenie kvality výrobku z dreva
Špecifikácia:
prípadná korekcia nedostatkov
2
výber a posúdenie vhodnosti materiálu
Špecifikácia:
rôzne druhy dreva, ich vlastnosti a spôsoby využitia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • doklad o stupni vzdelania
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.