Výrobca predmetov zo šúpolia

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výrobca predmetov zo šúpolia vyrába úžitkové a dekoračné predmety zo šúpolia ako napr. tašky, sandále, šúpoľové bábiky a doplnky, podložky, nádoby, ozdoby a pod.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Ľudovo umelecký výrobca
Výrobca šúpoľových predmetov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08
7317004 - Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
charakteristika ľudovej umeleckej tvorby a výroby zo šúpolia
3
druhy prírodných materiálov a ich vlastnosti
3
druhy a charakteristika figurálnych kompozícií
3
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
3
druhy a charakteristika výrobkov zo šúpolia
3
postupy pri zbere, ošetrení a skladovaní prírodného materiálu
3
technológia postupu stáčaného šúpolia
Špecifikácia:
napr. tenkostáčanie, hrubostáčanie
3
pracovné nástroje a pomôcky
Špecifikácia:
použitie, základná údržba
3
technologické postupy výroby výrobkov zo šúpolia
3
spôsoby a postupy výroby z prírodných materiálov
Špecifikácia:
napr. slama, pálka, korienky
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výber, voľba a použitie materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu výroby
3
spracovávanie výtvarného a konštrukčného zámeru výrobku
3
navrhovanie nových vzorov
3
komunikácia so zákazníkom
3
tvorba ceny
3
prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
3
kontrolovanie a posudzovanie kvality, odstraňovanie prípadných nedostatkov
3
konečné a povrchové upravovanie výrobkov
3
ručné vyrábanie úžitkových a dekoračných predmetov, figúrok a ozdôb
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
zbieranie, skladovanie a pripravovanie prírodného materiálu
Špecifikácia:
šúpolie a ďalšie prírodné materiály
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.