Vlásenkár (výrobca parochní)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vlásenkár (výrobca parochní)

Vlásenkár (výrobca parochní) sa zaoberá spracovaním prírodných a umelých vlasov a ich následnou aplikáciou do rôznych parochniarskych a vlásenkárskych foriem. Vykonáva všetky činnosti s tým súvisiace až po vytvorenie parochniarskeho, resp. vlásenkárskeho produktu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Parochniar
Vlásenkár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08 7531004 - Vlásenkár (výrobca parochní)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy a techniky chemického čistenia vlasov
  Špecifikácia:
  Čistenie vlasov špeciálnymi chemickými prípravkami, odstraňovanie kutikúl z vlasov a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy starostlivosti o vlasy a ich úpravu
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 parochniarstvo
 • stupeň EKR 4 metódy a techniky bielenia, melírovania, tónovania a farbenia vlasov
 • stupeň EKR 4 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 4 metódy a techniky keratínovania a silikónovania vlasov
 • stupeň EKR 4 metódy merania a miery v parochniarstve a vlásenkárstve
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti vlasových materiálov a produktov
 • stupeň EKR 4 spôsoby prípravy a základného spracovania vlasového materiálu
 • stupeň EKR 4 typy a druhy parochní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príprava a spracovanie vlasového materiálu
  Špecifikácia:
  Technika Remi a pod.
 • stupeň EKR 4 modelovanie a tvarovanie prírodných a umelých vlasov
 • stupeň EKR 4 zahusťovanie a predlžovanie vlasov
 • stupeň EKR 4 ručné vlásenkárske šitie
 • stupeň EKR 4 pútkovanie
 • stupeň EKR 4 výroba parochniarskych a vlásenkárskych produktov
  Špecifikácia:
  Parochne, príčesky, tupé, triasne vlasov, tresse, pramienky, klipy a pod.
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie vlasových doplnkov
 • stupeň EKR 2 šitie parochní a vlásenkárskych výrobkov na šijacom stroji

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie