Vlásenkár (výrobca parochní)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vlásenkár (výrobca parochní) sa zaoberá spracovaním prírodných a umelých vlasov a ich následnou aplikáciou do rôznych parochniarskych a vlásenkárskych foriem. Vykonáva všetky činnosti s tým súvisiace až po vytvorenie parochniarskeho, resp. vlásenkárskeho produktu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Parochniar
Vlásenkár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08
7531004 - Vlásenkár (výrobca parochní)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a techniky chemického čistenia vlasov
Špecifikácia:
Čistenie vlasov špeciálnymi chemickými prípravkami, odstraňovanie kutikúl z vlasov a pod.
4
postupy starostlivosti o vlasy a ich úpravu
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
parochniarstvo
4
metódy a techniky bielenia, melírovania, tónovania a farbenia vlasov
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
metódy a techniky keratínovania a silikónovania vlasov
4
metódy merania a miery v parochniarstve a vlásenkárstve
4
druhy a vlastnosti vlasových materiálov a produktov
4
spôsoby prípravy a základného spracovania vlasového materiálu
4
typy a druhy parochní
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava a spracovanie vlasového materiálu
Špecifikácia:
Technika Remi a pod.
4
modelovanie a tvarovanie prírodných a umelých vlasov
4
zahusťovanie a predlžovanie vlasov
4
ručné vlásenkárske šitie
4
pútkovanie
4
výroba parochniarskych a vlásenkárskych produktov
Špecifikácia:
Parochne, príčesky, tupé, triasne vlasov, tresse, pramienky, klipy a pod.
4
zhotovovanie vlasových doplnkov
3
šitie parochní a vlásenkárskych výrobkov na šijacom stroji
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.