Umelecký drotár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Umelecký drotár vyrába drôtené predmety úžitkového a dekoratívneho charakteru. Pri výrobe uplatňuje drotárske techniky opletania, špirálového pletenia a slučkového výpletu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Drotár
Ľudovo umelecký výrobca drotárskych výrobkov
Ľudovo umelecký výrobca v drotárstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08
7319002 - Umelecký drotár
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
umelecký talent
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
ľudová umelecká výroba
Špecifikácia:
charakteristika drotárskej výroby
3
odborná terminológia
Špecifikácia:
v drotárskej výrobe
3
spôsoby a postupy drotárskej výroby
Špecifikácia:
charakteristika opletania, špirálového a slučkového výpletu
3
drotárske výrobky
Špecifikácia:
sortiment tradičných, úžitkových a dekoratívnych predmetov
3
základné postupy tvorby ceny
3
dizajnérstvo
Špecifikácia:
produktový dizajn drôtených predmetov
3
pracovné nástroje a pomôcky pre drotársku výrobu
Špecifikácia:
Druhy, použitie a základná údržba nástrojov a pomôcok, ako napr. šidlo, kliešte, plech, kladivo, nožnice, dierkovač, spájkovačka.
3
druhy drôtov a ich parametre
Špecifikácia:
Napr. drôt pozinkovaný, drôt bez povrchovej úpravy, drôt poplastovaný atď.
3
slučkový a špirálový výplet
3
umelecko-remeselná tvorba
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
spájanie súčastí spájkovaním
2
opletanie nádob
2
zostavovanie a montovanie jednotlivých častí drotárskych výrobkov
2
povrchová úprava drotárskych výrobkov
2
ručné umelecko - remeselné spracovanie drotárskych výrobkov
3
tvorba ceny
Špecifikácia:
zhodnotenie nákladov
3
kontrola a posúdenie kvality drotárskych výrobkov
Špecifikácia:
prípadná korekcia nedostatkov
3
zhotovenie kostier drotárskych výrobkov
3
voľba technologického potupu drotárskych prác
3
spracovanie výtvarného zámeru
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.