Medovnikár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Medovnikár vyrába medovníky, perníky a iné sladké pečivo.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Pernikár
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08
7512005 - Medovnikár
Divízia SK NACE Rev. 2
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Cukrár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
hygiena potravín
2
medovnikárske remeslo
Špecifikácia:
historický vývoj
2
technologický postup výroby medovníkov
2
technologický postup výroby polevy a zdobenia
2
základné a pomocné suroviny na výrobu medovníkov
Špecifikácia:
Vlastnosti a vplyv na technológiu výroby.
2
pracovné nástroje a pomôcky
Špecifikácia:
Druhy, použitie, ich základná údržba (napr. formičky, nože, tvarovacie formy, valček na cesto atď.)
2
cukrárske suroviny a spôsob ich skladovania
Špecifikácia:
Podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych surovín.
2
druhy a spôsoby použitia cukrárskych plniek a poliev
2
druhy a spôsoby spracovania cukrárskych ciest a hmôt
2
základné postupy tvorby ceny
2
potravinový kódex Slovenskej republiky
Špecifikácia:
Všeobecné požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
príprava surovín na výrobu medovníkov
2
uplatňovanie receptúry a postupnosť krokov
2
spracovanie medovníkového cesta, polevy
2
vykrajovanie tvarov medovníkov, vtláčanie cesta do foriem
2
kontrola kvality hotových výrobkov
Špecifikácia:
Prípadné odstránenie nedostatkov.
2
skladovanie, balenie, expedícia výrobkov
2
hygienicko-sanitačná činnosť v cukrárskej prevádzke
2
konečná a povrchová úprava výrobkov
2
prijímanie platieb za tovar
Špecifikácia:
Práca s registračnou pokladnicou.
2
tvorba ceny
Špecifikácia:
Kalkulácia nákladov na určenie ceny medovnikárskych (medovníkových) výrobkov.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.