Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera vykonáva obsluhu a jednoduchú údržbu strojov a zariadení na výrobu výrobkov z papiera, vrátane ich povrchovej úpravy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Manipulant
Mechanik - nastavovač
Obsluha stroja
Operátor
Pomocník strojvedúceho
Zoraďovač
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8143 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera
SK ISCO-08
8143002 - Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania papiera

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
3
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
3
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
3
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Stoje: tlačové, výsekové, skladacie, lepiace, baliace, rezacie, zlepovacie a lisovacie - ich obsluha, nastavovanie a údržba..
3
ochrana životného prostredia
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce pri výrobe výrobkov z papiera, kartónu a lepenky
3
príprava materiálov súvisiacich s výrobou výrobkov z papiera, kartónov a lepeniek
3
obsluha strojov a zariadení na výrobu výrobkov z papiera, kartónov a lepenky
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia: tlačové, výsekové, skladacie, lepiace, baliace, rezacie, zlepovacie, lisovacie a pod.
3
spracovanie papiera, kartónov a lepeniek
3
obsluha, nastavovanie a údržba papierenských strojových zariadení
3
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
3
zabezpečenie dodržiavania predpísaných technologických postupov pri výrobe výrobkov z papiera, kartónov a lepenky
3
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní papiera, kartónov a lepeniek
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov