Strojník zariadenia na výrobu celulózy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojník zariadenia na výrobu celulózy riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu celulózy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Celulozár
Várnik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8171 - Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
SK ISCO-08
8171001 - Strojník zariadenia na výrobu celulózy
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby celulózy

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod. - ich obsluha a údržba.
4
technológia výroby celulózy
4
technológia sušenia celulózy
4
suroviny a chemikálie na výrobu celulózy
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania celulózy
Špecifikácia:
Systémy a normy kvality štiepok, varného procesu celulózy, procesu regenerácie chemikálií.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce pri výrobe celulózy
4
zabezpečovanie, dodržiavanie a kontrola predpísaných technologických postupov pri výrobe a sušení celulózy
4
obsluha technologických zariadení na úpravu priemyselnej vody
4
obsluha regeneračných kotlov pri regenerácii výluhov spaľovaním vo výrobe a spracovaní papiera
4
obsluha strojov na odkôrňovanie vláknoviny v papierenskej výrobe, vrátane sekania a obsluhy dopravného zariadenia s príslušenstvom
4
riadenie regenerácie bieleho a kaustifikácie zeleného lúhu vo výrobe sulfátovej buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
4
sledovanie hodnôt a parametrov výroby, sušenia a balenia celulózy
4
riadenie, obsluha odparkov pri zahusťovaní výluhov na výrobu buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
4
sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe celulózy
4
voľba technologických podmienok a parametrov procesov regenerácie chemikálií pri výrobe a spracovaní bučiny a papiera
4
riadenie varného cyklu celulózy
4
čistenie, ošetrovanie a údržba technologických zariadení pri výrobe celulózy
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod.
4
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe a spracovaní celulózy
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov