Strojník zariadenia na výrobu papiera

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojník zariadenia na výrobu papiera riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu papiera.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Strojník papierenského stroja
Vedúci papierenského stroja
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8171 - Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
SK ISCO-08
8171003 - Strojník zariadenia na výrobu papiera
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby celulózy

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
4
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
4
ochrana životného prostredia
4
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
4
technológia spracovania celulózy na papierenskú výrobu
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečovanie, dodržiavanie a kontrola predpísaných technologických postupov pri výrobe papiera
4
riadenie strojov na prevíjanie papiera do kotúčov pri výrobe vybraných druhov papiera
4
úpravy konzistencie papierenských surovín
4
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
4
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
4
riadenie kontinuálnych rozvlákňovacích liniek v papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Rozvlákňovacie linky: hydrapulpery, kužeľové mlyny, superfinery a pod.
4
riadenie výroby papierenských strojov s diaľkovým riadením z panelov alebo velínov
4
sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe papiera
Špecifikácia:
Výrobný proces: výroba, rezanie a previnovanie papiera.
4
nastavenie, obsluha, čistenie a údržba technologických zariadení pri výrobe papiera
4
riadenie a obsluha strojného zariadenia na výrobu papiera
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.
4
zaznamenávanie technologických údajov a výsledkov práce pri výrobe papiera
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov