Montážny pracovník chemických, gumárenských a plastikárskych výrobkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov obsluhuje linku, prípadne iným spôsobom zabezpečuje montáž gumárenských, plastových výrobkov a celkov, lisuje plastové, gumové a gumo-kovové výrobky a spája ich s inými materiálmi (kovy, plasty).
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Gumár, plastikár - lisovanie
Gumár, plastikár - obsluha montážnej linky
Pracovník obsluhy montážnej linky
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08
8219003 - Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Montážny pracovník

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
3
gumárenské suroviny
3
technológia výroby gumárenských výrobkov
3
technológia povrchových úprav kovov
3
organická chémia
2
anorganická chémia
2
makromolekulová chémia
2
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
2
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
2
zásady BOZP a PO
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
3
obsluha gumárenských strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík a drobných gumových výrobkov
3
obsluha strojov na tvarovanie plastových profilov
3
spájanie kovového materiálu a plastov
3
obsluha zdvihákov a iných manipulačných a pomocných zariadení
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.