Montážny pracovník chemických, gumárenských a plastikárskych výrobkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Montážny pracovník chemických, gumárenských a plastikárskych výrobkov

Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov obsluhuje linku, prípadne iným spôsobom zabezpečuje montáž gumárenských, plastových výrobkov a celkov, lisuje plastové, gumové a gumo-kovové výrobky a spája ich s inými materiálmi (kovy, plasty).

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Gumár, plastikár - lisovanie
Gumár, plastikár - obsluha montážnej linky
Pracovník obsluhy montážnej linky
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 8219003 - Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Montážny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 3 gumárenské suroviny
 • stupeň EKR 3 technológia výroby gumárenských výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 2 organická chémia
 • stupeň EKR 2 anorganická chémia
 • stupeň EKR 2 makromolekulová chémia
 • stupeň EKR 2 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 2 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 2 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
 • stupeň EKR 3 obsluha gumárenských strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík a drobných gumových výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na tvarovanie plastových profilov
 • stupeň EKR 3 spájanie kovového materiálu a plastov
 • stupeň EKR 2 obsluha zdvihákov a iných manipulačných a pomocných zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie