SRI Novinky

Textilný, odevný a obuvnícky priemysel pracuje na stratégii rozvoja ľudských zdrojov pre svoj sektor 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa dňa 25. októbra 2019 stretla vo Svite na svojom druhom rokovaní. Aj na druhom rokovaní členovia prejavili svoju nevôľu so stavom aký v SR voči sektoru panuje. Niekoľkokrát počas rokovania odznelo z úst viacerých členov, že podpora štátu pre sektor je nulová a štát by sa mal viac starať o zamestnávateľov, ktorí dávajú zamestnanie mnohým ľuďom práve v oblastiach Slovenska, kde je nezamestnanosť vysoká.  

Členovia Sektorovej rady sa postavili neľahkej situácii čelom a tvoria stratégiu rozvoja ľudských zdrojov pre svoj sektor. Druhé rokovanie bolo do veľkej miery venované práve definovaniu premís pre sektor a aký vplyv dané premisy budú mať na ľudské zdroje. 

Už čoskoro sa vďaka členom Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože môže tento sektor tešiť ucelenej stratégii, ktorá v súčasnosti pre sektor neexistuje. 

 

  « domov

  • Dátum vytvorenia: 25. 10. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie